Vakıf hakkında...

Sempozyum

Faaliyetler

Resimler

İletişim...

 

VAKIF HAKKINDA

Vakfın kuruluşuna ait ilk faaliyetler, Çanakkale’nin farklı ilçelerinden İstanbul’a yüksek öğrenim görmeye gelen birkaç öğrencinin yılda bir kez bir araya gelme çabalarının başladığı 1988 yılına kadar uzanmaktadır. Öğrencilerin üniversitelerinden mezun olmalarından sonra, geleneksel piknik ve iftarlar şeklinde düzenledikleri faaliyetlere özellikle İstanbul’da bulunan Çanakkaleliler yoğun ilgi göstermiş ve bu organizasyonların bir sivil toplum kuruluşu şeklinde örgütlenerek devam etmesi fikri oluşmaya başlamıştır. Çanakkale ve ilçelerine yönelik faaliyet gösteren diğer vakıf ve derneklerle işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, 2004 yılından itibaren Çanakkale, Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı (Çanakkale Vakfı) adı altında sürdürülmektedir. Vakfı yöneten mütevelli heyeti, 5 kişiden oluşmaktadır:

Sabahaddin ÖZKAN Mütevelli Heyet Başkanı (Avukat) BAYRAMİÇ
İbrahim Güran Yumuşak Mütevelli Heyet Başkan Yrd. (Öğretim Üyesi) ÇAN-BİGA
İsmail Gerçek Mütevelli Heyet Üyesi (Y. Mali Müşavir) ÇAN
Mehmet Saat Mütevelli Heyet Üyesi (Y. Mali Müşavir) ÇAN-BİGA
Mürsel Sarı Mütevelli Heyet Üyesi (Vakıflar G.M. Bursa Bölge Müdürü) LAPSEKİ

Çanakkale Vakfı’nın bugünlere gelmesinde, vakıf yönetiminde yer alanların yanı sıra, Hüseyin Gümüş, Mehmet Çolpan, Baki Çakır, Sami Can, Recep Kiraz, Mehmet Ali Ekin, Osman Şekerci, Bahri Çetin, Kazım Çalışkan, Mustafa Kurt, Ali Baş, Zait Yumuşak, Ethem Levent, Mehmet Öztürk, Bahri Çetin, Mehmet Bulut, Yusuf Ziya Özkan, Arif Dülger ve burada adını yazamadığımız ancak her tür faaliyetimizi gönülden destekleyen bir çok Çanakkalelinin emeği geçmiştir.

Vakıf Senedi:

Madde 1- Vakfın adı “Çanakkale Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı’dır. Kısa adı Çanakkale Vakfı”dır. (Bakırköy Asliye 6. Hukuk Mahkemesinin 2005/129 nolu kararı ile değişmiştir.)


Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul’dur. Vakfın ikametgahı, Akdeniz Cad. Ş. Sami Sok. No: 6/ 10 Fatih – İstanbul’dur. (Bakırköy Asliye 6. Hukuk Mahkemesinin 2005/129 nolu kararı ile değişmiştir.)


Madde 3- Vakfı, ilgili resmi mercilerin görüş ve iznini almak ve yasal prosedürü yerine getirmek şartıyla yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir; vakfın faaliyetleri doğrultusunda fuar, sergi, konferans gibi organizasyonlar düzenleyebilir, düzenlenmiş bu cins organizasyonlara iştirak edebilir.


Madde 4- Vakfın gayesi; vakfın sahip olduğu maddi imkanlar ölçüsünde ve çerçevesinde vakıf mütevelli heyetinin belirleyeceği ya da kriterlerini ve sınırlarını önceden açıkça tespit etmek kaydı ile belirleme yetkisini devrettiği kişi veya kurumlarca belirlenecek yetenekli fakat yeterli maddi olanağa sahip olmayan kişilere burs vermek, kitap, defter ve sair eğitim araç gereçleri yardımında bulunmak, vakıf mütevelli heyetinin belirleyeceği yeterli maddi olanağa sahip olmayan kişilerin karşılaştıkları sağlık problemlerine yardımcı olmak, tedavi masraflarını kısmen ya da tamamen üstlenmek, yeterli maddi imkanı bulunmayan kişilere ayni ve nakdi gıda, yakacak ve barınma yardımı yapmak, eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel amaçlı her türlü kurum, kuruluş, dernek ve başkaca vakıflarla koordineli çalışmalarda bulunmak, faaliyetlerine destek olmak ve parasal yardımda bulunmak, maddi olanakları el verdiği ölçüde yurtlar, imarethaneler, eğitim, kültür, bilimsel ve sağlık amaçlı tesisler açmak, işletmek, mevcut tesislere ortak olmak ya da katkıda bulunmaktır. (Bakırköy Asliye 6. Hukuk Mahkemesinin 2005/129 nolu kararı ile değişmiştir.)

...