ÇANAKKALE SAĞLIK, EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI  
 
English
 

 

Second International Gallipoli Symposium

15-16 April 2009 Canberra

 

Third International Gallipoli Symposium
April 20-21, 2012 Istanbul-Çanakkale TURKEY

Gallipoli Campaign: History, Legend and Memory

Dördüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu
Yüzüncü Yıl: Tarih, Efsane ve Milli Muhayyile

15-18 Mart 2015 İstanbul-Çanakkale

Yazım Kuralları Taslak Program Kayıt Formu


Sempozyum Daveti
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen, “Dördüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu” ile yurt içinde ve yurt dışında ve bilhassa Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Almanya ve İngiltere’de 1915 Çanakkale Savaşları üzerine araştırma yapan genç ve dinamik araştırmacılar ile bilim insanlarının bir araya getirilmesi amaçlamaktadır. Sunum yapacak kişilerin başta arşiv belgeleri olmak üzere hatırat, resmi ve gayri-resmi rapor, görsel sanat, belgesel ve filmlerden yararlanmak suretiyle savaşın sosyal, ekonomik ve askeri yönünü bildirilerinde işlemeleri şüphesiz bu sempozyumun bilimsel yönünü güçlendirecektir. Osmanlı ve Bizans dönemini bilhassa 1915 Çanakkale Savaşı ile bir bağ kurmak suretiyle işleyen, konuya geniş bir açıdan bakan veya yeni bir bakış açısı getiren bildirilere de bu sempozyumda özellikle yer verilecektir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Çanakkale Vakfı işbirliği ile 15-18 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenecek olan Dördüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu’na ilgili tüm akademisyen ve araştırmacılar davetlidir. Sempozyumda görüşmek dileğiyle…

Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK & Prof.Dr.Mehdi İLHAN
Sempozyum Eş Başkanları

Tarihçe: Birinci sempozyum Çanakkale Vakfı tarafından 15-18 Mart 2006 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda İstanbul ve Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Vakfı ve Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından birbirinden bağımsız olarak başlatılan iki ayrı bilimsel organizasyon, 20-21 Nisan 2009 tarihlerinde Canberra/Avustralya’da birleştirilerek sempozyumların ikincisi düzenlenmiştir. Üçüncü sempozyum ise 21-25 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Çanakkale Vakfı’nın ev sahipliğinde yine İstanbul ve Çanakkale’de icra edilmiştir. Üç yılda bir düzenlenmesi gelenek haline gelen sempozyumun dördüncüsü ise Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılına denk gelen 2015 Mart ayının 15. ve 18. günleri arasında yapılacaktır. Birinci sempozyumun bildirileri İBB Kültür A.Ş, İkinci sempozyumun bildirileri Türk Tarih Kurumu ve Üçüncü sempozyumun bildirileri ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından kitap olarak yayınlanmıştır.

Yer ve Ulaşım: Sempozyumun ilk iki günü olan 15-16 Mart 2015 tarihlerindeki oturumlar İstanbul’da, 17-18 Mart 2015 tarihindeki özel oturumlar ise Çanakkale’de yapılacaktır. Sempozyuma İstanbul’da katılanların Çanakkale’ye ulaşımı ve konaklaması Düzenleme Kurulu tarafından organize edilecektir.

Özet ve Tam Metin Gönderimi: Sempozyumda bildiri sunmak isteyenlerin 250–300 kelimelik bir özet ile kısa öz geçmişlerini 15 Aralık 2014, bildiri tam metinlerini ise 15 Şubat 2015 tarihine kadar kongre@canakkalevakfi.org.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Gönderilen özet ve tam metinler Bilim Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

Yayın: Sempozyum programında yer alan tüm bildiriler önceki sempozyumlarda olduğu gibi hakem sürecinden geçirilerek kitap olarak yayınlanacaktır. Sempozyum kayıt formunda yer alan telif sözleşmesinin kayıt esnasında imzalanması gerekmektedir.

Dil: Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir. Gerekli görülürse iki dil arasında anında tercüme yapılacaktır.

Bilim Kurulu
Ahmet Tabakoğlu, Marmara University, Turkey
Cezmi Erarslan, İstanbul University, Turkey
Elizabeth Minchin, Australian National University
Erol Özvar, Marmara University Turkey, Turkey
Halil İnalcık, Bilkent University, Turkey
Hayrunnisa Alan, Istanbul Medeniyet University, Turkey
Ibrahim Güran Yumuşak, Çanakkale Foundation, Turkey
James Piscatori, Durham University, United Kingdom
Lokman Erdemir, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Mehdi İlhan, Australian National University
Mehmet Bulut, Sabahattin Zaim University, Turkey
Mehmet Fatih Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Mete Tunçoku, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Muhammet Erat, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Mustafa Budak, Republic of Turkey Prime Ministry G. Directorate of State Archives
Mustafa Demir, Sakarya University, Turkey
Peter Londey, Australian National University
Zekeriya Kursun, Marmara University, Turkey

Onur Kurulu:
Hamit Okur, İstanbul Medeniyet University, Turkey
Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim University, Turkey
Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Mehmet Ali Beyhan, Turkish Historical Society, Turkey

Konular:
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti ve Çanakkale Savaşı: Yüzüncü Yıl
Çanakkale Muharebeleri: Tarih, Efsane ve Milli Hayal
Çanakkale Kara ve Deniz Muharebeleri
Çanakkale Savaşının Sebep ve Sonuçları 
Çanakkale Harbinde Kullanılan Strateji ve Taktikler
Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’ndaki Rolü
Çanakkale Savaşı’ndaki Şehitlerimiz
Çanakkale Savaşı’nda Dinin Rolü ve Önemi
Çanakkale Savaşı’nın Basın ve Sinemaya Yansıması
Çanakkale Savaşı ve Edebiyat
Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapısı
Ve ilgili diğer konular

Takvim:
Birinci Duyuru  15 Mayıs 2014
İkinci Duyuru  15 Eylül 2014     
Özet gönderimi    15 Aralık 2014
Tam metin gönderimi 15 Şubat 2015
Kayıt  20 Şubat 2015
Programının İlanı 1 Mart 2015

Kayıt ve Katılım Ücreti: Sempozyum katılım ücreti 200 TL olarak belirlenmiş olup lisansüstü öğrenciler ve/veya herhangi bir kurumdan mali destek alamayanlar için 100 TL’dir. Kayıt ücretleri kayıt esnasında tahsil edilecek olup sempozyum yemeklerini ve basılı materyalleri kapsamaktadır. Kayıt için Çanakkale Vakfı’nın internet sayfasında yer alan formun doldurulup kongre@canakkalevakfi.org.tr adresine gönderilmesi yeterlidir.  

Mali Destek: TÜBİTAK 35 yaşın altındaki katılımcıların kayıt ücreti, ulaşım ve konaklama maliyetlerini, bireysel müracaat yapıldığı takdirde 750 TL’ye kadar destekleyebilmektedir.

İletişim 
Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Mahir İz Caddesi No: 17 Üsküdar İstanbul Tel: 216 280 81 08 kongre@canakkalevakfi.org.tr

 


 

 
     

Adres: F. Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi E Blok Daire 7 Üsküdar İSTANBUL Tel: 216.5451324 Faks:216.5451343